Негизги маалымат

 Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министирлигине караштуу Тышкы миграция департаментинин алдындагы Маалыматтык-консультациялык борбор (МКБ)

 

МКБнын максаты Кыргыз Республикасынын жарандарына тышкы эмгек рыногунда ишке орношууга көмөк көрсөтүү болуп саналат

 

МКБнын негизги функциялары:

 

  • Кызмат жүргүзгөн мамлекеттик миграция саясатын жүзөгө ашырууга катышат;
  • Иш берүүчүлөр, иш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктер жана башка кызыкдар тараптар менен өнөктөштүк мамилелерди түзөт, Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча кызматташтык жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана келишимдерди түзөт;
  • Түзүлгөн келишимдердин алкагында иш берүүчүлөр жана бош иш орундары, ошондой эле чет өлкөлөрдө иш издеген Кыргыз Республикасынын жарандары жөнүндө маалыматтарды жыйноону жана жаңыртууну ишке ашырат;
  • Чет өлкөлөрдө ишке орношуу үчүн уруксат берүүчү зарыл болгон документтерди тариздөөгө Кыргыз Республикасынын жарандарына көмөк көрсөтөт;
  • Жарандарга тышкы эмгек миграциясы жана жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө уюшкандыкта ишке орноштуруу маселелери боюнча маалымат жана консультация берет, аларды ишке орноштурууга көмөктөшөт;

  • Кызматкерлерди тандап алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырат;

  • Ишке орношуучу өлкөлөрдө болуунун социалдык, маданий жана башка шарттары, иш берүүчүлөр жана башка кызыкдар тараптар менен эмгек келишимдерин түзүүнүн укуктук аспекттери жөнүндө жарандарга маалымдайт;

  • Чет өлкөлөрдө иш издеген Кыргыз Республикасынын жарандарын МКБнын иш издөөчүлөр маалымат базасында каттайт;

  • Иш берүүчүнүн талаптарына жарандардын квалификациялык ылайыктуулугун аныктоо боюнча тиешелүү иш-чараларды уюштурат жана өткөрөт;

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүүгө уруксат берет;