Бүгүн Ош шаарында Улуу Британиянга сезондук айыл чарба жумуштарына PRO FORCE оператору менен бетме-бет маектешүү өтүүдө

23 Март 2023
Бүгүн Ош шаарында Улуу Британиянга сезондук айыл чарба жумуштарына PRO FORCE оператору менен бетме-бет маектешүү өтүүдө

Бүгүн Ош шаарында Улуу Британияга сезондук айыл чарба жумуштарына PRO FORCE оператору менен бетме-бет маектешүү өтүүдө.Оператордун өкүлдөрү сезондук айыл чарба жумуштарынын программасы менен тааныштырып, Улуу Британиядагы иштөөнүн шарттары жөнүндө айтып беришти, андан кийин ар бир изденүүчү менен жеке маектешүү болуп өттү.Бетме-бет маектешуулөр 24 жана 25-мартта Ош шаарында, ошондой эле 27 жана 28-мартта Бишкек шаарында улантылат.Тандоонун жыйынтыгы www.migrant.kg. сайтка жайгаштырылат "Улуу Британияга жумушка орношуу"бөлүмүнө