Байланыштар

Бишкек шаарындагы Маалыматтык-консультациялык борбор

Телефон номуру

+996 (312) 64 17 14

Биздин электрондук почта дареги

admin@mail.ru

Биздин дарек

Бишкек шаары. Токтогул көчөсү 237

Россия Федерациясында жумушка орношуу боюнча консультация

Телефон номуру

+996 (312) 64 17 64

Биздин электрондук почта дареги

admin@admin.ru

Биздин дарек

Бишкек шаары. Токтогул көчөсү 237

Ош шаарындагы Маалыматтык-консультациялык борбор

Телефон номуру

+996 (3222) 5 66 32

Биздин электрондук почта дареги

admin@admin.com

Биздин дарек

Ленина көчөсү 221

Корея Республикасында жумушка орношуу боюнча консультация

Телефон номуру

+996 (312) 65 02 51

Биздин электрондук почта дареги

admin@admin.com

Биздин дарек

Бишкек шаары. Токтогул көчөсү 237

Жүк - 200 боюнча консультация

Телефон номуру

+996 (312) 65 02 56

Биздин электрондук почта дареги

admin@admin.com

Биздин дарек

Бишкек шаары. Токтогул көчөсү 237

Жеке жумушка орноштуруу агенттиктер боюнча консультация

Телефон номуру

+996 (312) 64 17 64

Биздин электрондук почта дареги

admin@admin.com

Биздин дарек

Бишкек шаары. Токтогул көчөсү 237