Протокол № 2 жумуш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктерге уруксат берүү жана узартуу жөнүндө чечим

18 Март 2024
Протокол № 2 жумуш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктерге уруксат берүү жана узартуу жөнүндө чечим

№ 2 Протокол

2024-жылдын 15-мартында Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орноштуруу укугуна уруксаттарды берүү же берүүдөн баш тартуу, узартуу, токтото туруу жана жокко чыгаруу жөнүндө арыздарды жана өтүнүчтөрдү кароо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү.

Жыйындын жыйынтыгында төмөнкү ишке орноштуруу агенттиктерине уруксат берүү, узартуу, токтотуу жана жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алынды.

 

Банктык реквизиттер:

Төлөө уюмдун атынан гана!!!

Реквизиттерге шилтеме

 

ЖИА аталышы

Багыты 

Чечим

1.

"Иш-Сапар" ЖЧК

 

Россия Федерациясы 

Берүүдөн баш тартылсын

2.

"Интернешнл “Трейнинг энд Имплоймент “Сан Райс" ЖЧК

 

Түркия Республикасы

 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

Венгрия

 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

3.

“ПИ Консалтинг” ЖЧК

 

Түркия Республикасы 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

4.

“Юниверс” ЖЧК

 

Венгрия 

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

Болгар Республикасы 

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

5.

“СЕЛЕКТУМ” ЖЧК

 

Түркия Республикасы

 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

6.

“Глобус Кей Джи Плюс” ЖЧК

 

Түркия Республикасы

 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

7.

“Бото Кей Джи” ЖЧК

 

Германия Федеративдик Республикасы

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

8.

“НаРзиЗ Тур” ЖЧК

 

Болгар Республикасы 

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

Венгрия 

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

9.

“Нур Тур консалт” ЖЧК

 

Болгар Республикасы 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

10.

“Эверест Жобс” ЖЧК

 

Венгрия 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

Түркия Республикасы

 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

Болгар Республикасы 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

11.

“Уан стэп” ЖЧК

 

Литва Республикасы

 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

12.

“Персона Грата в КР” ЖЧК

 

Россия Федерациясы 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

13.

“Максимум Консалтинг Групп” ЖЧК

 

Польша Республикасы 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

14.

“Кызматкер Кей Джи” ЖЧК

 

Түркия Респуюликасы 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

15.

“Саякат Консалтинг” ЖЧК

 

Түркия Республикасы

 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

16.

“ИнтерВэй Групп” ЖЧК

 

Түркия Республикасы 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

17. 

“Кей Ту Ворк” ЖЧК

 

Польша Республикасы 

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

18.

“Умида и Ко” ЖЧК

 

Түркия Республикасы 

 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

19.

“Скайлэнд Трэвел” ЖЧК

 

Россия Федерациясы 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

20.

“АТЛАНТ КЕЙ ДЖИ” ЖЧК

 

Болгар Республикасы

 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

Венгрия 

 

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

21.

“САПАР.ЕУ” ЖЧК

 

Словак Республикасы 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

22.

“Голвден ворк энд тревел” ЖЧК

 

Түркия Республика 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

23.

“ЫҢГАЙЛУУ-ВИЗА” ЖЧК

 

Россия Федерациясы 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

24.

“Эдикейшн плюс” ЖЧК

 

Литва Республикасы 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

25.

“Кыргызско-Японский центр по подготовке специалистов” ЖЧК

 

Япония

 

уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

26.

“Компасс Консалтинг Групп” ЖЧК

 

Германия Федеративдик Республикасы 

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

27.

“Эмир Тревел” ЖЧК

 

Беларус Республикасы 

уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

28.

“Ворлд Виза Компани” ЖЧК

 

Венгрия

 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

29

“Го Ту Германи” ЖЧК

 

Германия Федеративдик Республикасы

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

30

“Марсель-Е Компани” ЖЧК

Япония 

 

уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

31

“Сервис Сити” ЖЧК

Корея Республикасы (жумушчу виза Е-7)

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

32

“Глобус Консалтинг” ЖЧК

Словак Республикасы 

уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

33

“Гоу Планет” ЖЧК

Болгар Республикасы 

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

34

Евро Центр” ЖЧК

Литва Республикасы 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

Венгрия 

 

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын

35

“ЭйчАр Директ Кей Джи” ЖЧК, 

Россия Федерациясы 

Шарт менен уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

36

“ИРЕЙ” ЖЧК

Япония 

уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

37

“ИЛЦ” ЖЧК

Хорват Республикасы 

Жаңылансын

Болгар Республикасы

Кийинки Комиссиянын кароосуна калтырылсын