Протокол № 6 жумуш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктерге уруксат берүү жана узартуу жөнүндө чечим

01 Июль 2024
Протокол № 6 жумуш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктерге уруксат берүү жана узартуу жөнүндө чечим

№ 6 Протокол

2024-жылдын 28-июнунда Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орноштуруу укугуна уруксаттарды берүү же берүүдөн баш тартуу, узартуу, токтото туруу жана жокко чыгаруу жөнүндө арыздарды жана өтүнүчтөрдү кароо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү.

Жыйындын жыйынтыгында төмөнкү ишке орноштуруу агенттиктерине уруксат берүү, узартуу, токтотуу жана жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алынды.

Банктык реквизиттер:

Төлөө уюмдун атынан гана!!!

Реквизиттерге шилтеме

ЖИА аталышы

Багыты 

Чечим

1

“Максимум Консалтинг Групп” ЖЧК

 

Болгар Республикасы (уруксат кагазын узартуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын 

2

“Новый Мир. Новая Работа.” ЖЧК

 

Венгрия 

(уруксат кагазын узартуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

3

“Ворлд трэвел энд ворк” ЖЧК

 

Болгар Республикасы (уруксат кагазын узартуу үчүн)

Шарты менен Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

4

“ЭРА-Тревел” ЖЧК

 

Туркия Республикасы (уруксат кагазын узартуу үчүн)

Кийинкиге калтырылсын

5

“Работник Кей Джи” ЖЧК

 

Россия Федерациясы  (уруксат кагазын узартуу үчүн)

Берүүдөн баш тартылсын

6

“Албан Лидер” ЖЧК

 

Словакия Республикасы  (уруксат кагазын узартуу үчүн)

Шарты менен Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

7

“ЕВРОПАВИЗА” ЖЧК

 

Венгрия 

(уруксат кагазын узартуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 3 (үч) жылга узартылсын

8

“АГРИ-ЭЙЧАР” ЖЧК

 

Уулу Британия  (уруксат кагазын алуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

9

“ТАЙГА ГРУП” ЖЧК

 

Беларус Республикасы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

10

“ИНТЭРНЭШНЛ ЛИГАЛ БРИДЖ” ЖЧК

 

Польша Республикасы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Берүүдөн баш тартылсын

11

“Флай Глобус” ЖЧК

 

Германия Федеративдик Республикасы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

12

“Аманат Джоб” ЖЧК

 

Россия Федерациясы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Кийинкиге калтырылсын

13

“Эдикейшн плюс” ЖЧК

 

Литва Республикасы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Кийинкиге калтырылсын

14

“Манхеттен Ворк” ЖЧК

 

Россия Федерациясы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Кийинкиге калтырылсын

15

“Громада Плюс” ЖЧК

 

Россия Федерациясы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

16

“Евро Эмгек”   ЖЧК, 

 

Польша Республикасы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Берүүдөн баш тартылсын

17

“Май Тим Консалтинг”   ЖЧК, 

 

Болгар Республикасы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Шарты менен уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

18

“ЫҢГАЙЛУУ-ВИЗА”

 

Россия Федерациясы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Кийинкиге калтырылсын

19

“ИНТЕРТРЕЙД ЛТД КЕЙ ДЖИ” ЖЧК, 

 

Россия Федерациясы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

20

“Иш-Сапар” ЖЧК

 

Россия Федерациясы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Кийинкиге калтырылсын

21

“Европиан Групп Имплоймент” ЖЧК

 

Корея Республикасы  (уруксат кагазын алуу үчүн)

Кийинкиге калтырылсын

22

“Нур Амал” ЖЧК

 

Словакия Республикасы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

Россия Федерациясы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

23

“Евро Консалт” ЖЧК

 

Литва Республикасы (уруксат кагазын алуу үчүн)

Уруксат кагазынын мөөнөтү 1 (бир) жылга берилсин

24

ЖЧК “Эмгек-Т” Таанайбекова Гулбайранын арызы боюнча.

Арыздардын негизинде уруксат кагазын жокко чыгаруу

КР ИИМ жообун күтүү

25

ЖЧК “Кей Ту Ворк” көптөгөн арыздар боюнча

Арыздардын негизинде уруксат кагазын жокко чыгаруу

КР ИИМ жообун күтүү