Жакырчылыкты жоюу максатында, 2024-жылы 20 миң үй-бүлөгө 100 миң сомдон берилет, ага 2 млрд сом каралды

23 Ноябрь 2023
Жакырчылыкты жоюу максатында, 2024-жылы 20 миң үй-бүлөгө 100 миң сомдон берилет, ага 2 млрд сом каралды

Акылбек Жапаров: “Жакырчылыкты жоюу максатында, 2024-жылы 20 миң үй-бүлөгө 100 миң сомдон берилет, ага 2 млрд сом каралды”

 

Социалдык коргоо чөйрөсүнө жөлөкпулдар: 2 жылда үч этап менен көтөрүлдү. Мындан тышкары Президенттин социалдык контракт демилгеси ишке кирди. 100 миң сомдон берүү жакырчылыкты жеңүүнүн эффективдүү модели катары башталды.  2023-жылы 10 миң үй-бүлөгө берилди, натыйжада: 50 миң адамдын жашоо-шартын жакшыртып, 30 миңдей  жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болууда. 2024-жылы 20 миң үй-бүлөгө берилет, ага 2 млрд сом каралды.