Организаянын аты
Уюмдун дареги
Уруксат номери
Уруксат номери
Берилген датасы
Жарамдык датасы
Байланыштар
ОсОО «Интернешенел Бизнес Солюшенс»
г.Бишкек, ул.Байтик Баатыра, 57
Государство Кувейт
№498
05.01.2021
05.01.2022

+996 550 27 09 80
+996 708 27 09 80

ОсОО "Зейн-Кейджи"
г.Бишкек, ул.Калык Акиева, 66, ТЦ "Весна" 3-этаж, 30 офис.
Государство Кувейт
№564
31.03.2021
05.03.2022

+996 770 90 90 90

ОсОО «International Training and Employment «Sun Rise» (Интернешенл «Трейдинг энд Имплоймент «Сан Райс»)
г.Бишкек, ул.Калык Акиева, 66 ТЦ "Весна" 3 этаж, офис №48.
Государство Кувейт
№633
06.08.2021
23.07.2022

+996 552 088555
+996 702 088555

ОсОО Арабиан Сентерс
г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 66
Государство Кувейт
№588
16.06.2021
14.06.2022

+996 551 751 182

ОсОО «International Training and Employment «Sun Rise» (Интернешенл «Трейдинг энд Имплоймент «Сан Райс»)
г.Бишкек, ул.Калык Акиева, 66 ТЦ "Весна" 3 этаж, офис №48.
Государство Кувейт
№633
06.08.2021
23.07.2022

+996 552 08 85 55
+996 702 08 85 55