Организаянын аты
Уюмдун дареги
Уруксат номери
Уруксат номери
Берилген датасы
Жарамдык датасы
Байланыштар
ОсОО Ак-Эмгек Компани
Токтогула 108
Эстония Республикасы
№1125
12.10.2023
10.10.2026

+996709021460