Организаянын аты
Уюмдун дареги
Уруксат номери
Уруксат номери
Берилген датасы
Жарамдык датасы
Байланыштар
ОсОО "Евро Центр"
город Бишкек, ул. Ю. Абдрахманова, 166
Республика Польша
№693
10.08.2021
23.07.2022

+996 778 905 805
+996 703 999 444

ОсОО "М Ворк Консалтинг"
г.Бишкек, ул. Исанова, 105/3, 6 этаж, офис №2
Республика Польша
№647
21.09.2021
17.09.2022

+996 551 51 40 04
+996 501 51 40 04

ОсОО "СПС Польша"
г.Бишкек, ул. Калык Акиева, 66А, офис С30А
Республика Польша
№648
22.09.2021
17.09.2022

+996 500 39 69 60
+996 550 39 69 60

Бет
/ 2