Сезондук жумушчулар схемасы (SWS) боюнча Улуу Британияга кетээр алдында багыт алуунун бир бөлүгү катары видео модулдарды окутуу

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору Сезондук жумушчулар (SWS) программасынын алкагында Улуу Британияга кетээр алдында багыт алуу алкагында окуу видеомодулдарын ишке киргизгенин жарыялайт. Бул модулдар Улуу Британиядагы сезондук жумушчулар программасы жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу үчүн Улуу Британиянын Өкмөтүнүн колдоосу менен Эл аралык Миграция уюму (МОМ) тарабынан иштелип чыккан.

 

🔺 8 модулдун ар бири маалымат берүү катарында саналат, анда сезондук жумушчулар программасы тууралуу, анын ичинде эмгек шарттары жана эмгек акы, укуктар, милдеттер жана башка маселелер жөнүндө кеңири маалымат камтылган.

Модулдар төмөнкү темаларды камтыйт:

✅ Модуль 1 "Сиздин жумушуңуз"

✅ Модуль 2 "Улуу Британияга саякат"

✅ Модуль 3 «Эмгек жана эмгек шарттары»

✅ Модуль 4 "Турак жай"

✅ Модуль 5 "Ден соолук жана коопсуздук"

✅ Модуль 6 "Финансы жана эмгек акы"

✅ Модуль 7 "Укуктары жана милдеттери"

✅ Модуль 8 "Колдоо жана ишеним телефондору"

 

👆 Маалыматты толук түшүнүү жана Улуу Британияда иштөөгө ийгиликтүү даярдануу үчүн бардык 8 модулду өтүүнү сунуштайбыз. Ар бир модулда ийгиликке жетүү үчүн маанилүү маалымат камтылган.

Модуль 1 - Ваше трудоустройство

Модуль 2 - Поездка в Великобританию

Модуль 3 - Ваша работа и условия труда

Модуль 4 - Ваши условия проживания

Модуль 5 - Ваше здоровье и безопасность

Модуль 8 - Ваша поддержка

Модуль 6 - Финансы и оплата труда

Модуль 7 - Ваши права и обязательства