EDUVISO программасы

2022-жылдын май айында Борбор Германияда квалификациялуу чет элдик адистерди ишке орноштуруу боюнча EDUVISO программасынын алкагында келишим түздү. Бул программанын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандары мындан ары Германияда ишке орношуу менен EDUVISO программасы боюнча аккредитацияланган Кыргыз Республикасынын окуу жайларында «Медайымдар иши» адистиги боюнча окуудан өтө алышат.

 

Программага орто билими бар 35 жашка чейинки жарандар, ошондой эле «Медайым» же «Фельдшер» диплому бар медайымдар жана фельдшерлер катыша алышат. Окуудан кийин программанын катышуучулары Германиянын медициналык жана адистештирилген мекемелеринде узак мөөнөткө жумуш таба алышат.

На сегоднешний день EDUVISO сотрудничает с Институтом современных информационных технологий в образовании (ИСИТО) в г.Бишкек, Кыргызко-Узбекским международным университетом (КУМУ) им.Б.Сыдыкова в г.Ош, Медицинским колледжем (МКП) им.Н.И.Пирогова в г.Кара-Балта и Нарынским медицинским коллеждем (НМК) в г.Нарын.

Бүгүнкү күндө EDUVISO Бишкектеги билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар Институту (ISITO), Ош шаарындагы Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети (КУМУ) жана Кара-Балта шаарындагы Н.И.Пирогов атындагы медициналык колледжи (ИКП)  жана Нарын шаарындагы Нарын медициналык колледжи (НМК)менен кызматташат.